LAADULLA PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN
.
SALAOJITUSMATERIAALIT
1.  Salaojasora 0-8 mm
2. Salaojasora 0-20 mm
3. Salaojasora 0-32 mm
4. Sepeli 8-16, 16-32 mm
Salaojituskerroksen tehtävä on johtaa maakerroksista tuleva vesi salaojaputkiin.
Salaojasoran on täytettävä sille asetetut rakeisuusvaatimukset.


Copyright @ Ruoveden Sorajaloste Oy - | - WebDesign by Hannu.Rintala [at] gmail.com