LAADULLA PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN
.
maasuodatus
  JAKOKERROS
1. Koneseulottu kivi 20-30 mm
2. Koneseulottu kivi 20-40 mm
3. Sepeli 16-32 mm
Jakokerroksen tehtävä maasuodatus- ja maaimeytyskentässä on levittää suodatettava jätevesi mahdollisimman laajalle alueelle, ennen sen siirtymistä suodatinhiekkakerrokseen. Jakokerroksen on oltava vähintään 30 cm paksu ja sen koko on mitoitettava siten, että siihen mahtuu jätevesi suurimpinakin vedenkäytön huippuina. Suositus jakokerroksen raekooksi on 16-32 mm ja siihen käy sekä seulottu että murskattu kivi.
  MAASUODATINHIEKKAKERROS
1. Maasuodatinhiekka 0-8mm
Maasuodatinhiekkakerros on kentän ehdottomasti tärkein osa. Mikäli käytettävä hiekka on liian hienoa se voi tukkia koko kentän. Jos hiekka taas on liian karkeaa, jätevesi etenee liian nopeasti kerroksen läpi, ei bakteerikannan puhdistavaa vaikutusta ehdi tapahtua. Vain oikean rakeisuuskäyrän hiekka varmistaa kentän puhdistusvaatimukset. Maasuodatinhiekkakerros on vähintään 80 cm paksu.
  KOKOOMAKERROS
1. Koneseulottu kivi 8-20mm
2. Sepeli 8-16mm
Kokoomakerroksen tehtävä on kerätä suodatettu jätevesi kokoomaputkeen, josta se johdetaan edelleen pois imeytyskentästä.
Suositus kokoomakerroksen kiviaineksen raekooksi on 8-16 mm.


Copyright @ Ruoveden Sorajaloste Oy - | - WebDesign by Hannu.Rintala [at] gmail.com