LAADULLA PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN
.
mökkitie
Mökkitien rakentaminen on aina tapauskohtainen valinta. Sen rakenteeseen vaikuttavat lähinnä maapohjan laatu ja tierungolle kohdistuva rasitus. Helpoimmassa tapauksessa riittää kantojen ja pintamaan poisto sekä tasauskerroksen ajaminen. Yleensä mökin rakentamisen aikainen liikenne (betoni, sora, muut rakennustarvikkeet) edellyttää kantavan tien rakentamisen tienvarsiojineen ja rumpuineen. Suodatinkankaan käyttö pehmeillä mailla on suositeltavaa, sillä se estää pohjamaan sekoittumista rakennekerroksiin.
Jakavana kerroksena voidaan käyttää esimerkiksi soraa 0-100, 0-150 mm, kallio- tai soramursketta 0-55, 0-100 mm.  Pintakerrokseksi sopii kallio- tai soramurske 0-16 tai 0-32 mm. Jyrkissä kaltevuuksissa suositellaan käytettäväksi kalliomursketta, joka tiivistyy hyvin, eikä ajaudu sadevesien mukana ojiin.
Rakennusajankohdan valinnalla voidaan vaikuttaa oleellisesti materiaalien menekkiin ja olemassa olevan runkotiestön kuntoon.


Copyright @ Ruoveden Sorajaloste Oy - | - WebDesign by Hannu.Rintala [at] gmail.com